skater profiles archived results news back home

2016 Ukrainian National Championships

Kiev, Ukraine
December 18-20, 2015

Senior Dance
Competitor SD FD Final
Valeriya Gaystruk & Aleksey Oleynik 55.96 (1) 84.20 (1) 1 (140.16)
Anzhelika Yurchenko & Vladimir Belikov 49.89 (2) 82.33 (2) 2 (132.22)
Mariya Golubtsova & Kirill Belobrov 46.03 (3) 73.83 (3) 3 (119.86)
Oga Giglavaya & Aleksandr Siroshtan 44.24 (4) 72.20 (4) 4 (116.44)


Senior Ladies
Competitor SP FS Final
Anastasiya Gozhva 50.07 (2) 116.70 (1) 1 (166.77)
Anna Hnychenkova 55.66 (1) 82.19 (2) 2 (137.85)
Darya Gozhva 40.10 (3) 80.08 (3) 3 (120.18)
Mariya Gavrilova 36.25 (4) 70.90 (4) 4 (109.15)
Miriam Abdulkarimova 30.20 (5) 63.24 (5) 5 (93.44)
Kseniya Evdokimenko 24.68 (6) 49.05 (6) 6 (73.73)


Senior Men
Competitor SP FS Final
Ivan Pavlov 78.37 (1) 143.84 (1) 1 (222.21)
Yaroslav Paniot 72.80 (2) 141.99 (2) 2 (214.79)
Mihail Medunitsa 46.84 (6) 107.13 (3) 3 (153.97)
Ivan Shmuratko 53.83 (4) 90.91 (4) 4 (144.74)
Yan Tkalich 54.00 (3) 90.15 (5) 5 (144.15)
Danil Voropaev 45.50 (7) 88.80 (6) 6 (134.30)
Aleksandr Hilinichenko 44.81 (8) 76.73 (7) 7 (121.54)
Vladislav Pihovich 46.88 (5) 69.55 (8) 8 (116.43)


Senior Pairs
Competitor SP FS Final
Renata Oganesyan & Mark Bardey 56.44 (1) 103.43 (1) 1 (159.87)
Anastasiya Pobizhenko & Dmitriy Sharpar 32.45 (2) 53.70 (2) 2 (86.15)

© 2004-21 Melanie L. Heaney
All rights reserved.