skater profiles archived results news back home

2017 Ukrainian National Championships

Kiev, Ukraine
December 21-23, 2016

Senior Dance
Competitor SD FD Final
Aleksandra Nazarova & Maksim Nikitin 66.85 (1) 96.74 (1) 1 (163.59)
Dariya Popova & Vladimir Belikov 56.45 (2) 85.66 (2) 2 (142.11)
Yuliya Zhata & Yan Lukovskiy 51.45 (3) 81.23 (4) 3 (132.68)
Mariya Golubtsova & Kirill Belobrov 50.40 (4) 81.36 (3) 4 (131.76)
Vera Gorodetskaya & Marko Nechiporenko 44.75 (5) 74.77 (5) 5 (119.52)


Senior Ladies
Competitor SP FS Final
Anna Hnychenkova 58.26 (1) 107.69 (1) 1 (165.95)
Anastasiya Gozhva 55.51 (2) 93.27 (2) 2 (148.78)
Darya Gozhva 41.61 (3) 78.55 (3) 3 (120.16)
Polina Mihaylovskaya 29.70 (7) 61.37 (4) 4 (91.07)
Anna Dahno 28.77 (8) 60.95 (5) 5 (89.72)
Angelina Tovstik 31.20 (5) 57.17 (6) 6 (88.37)
Evelina Aleksandrova 28.17 (9) 56.07 (7) 7 (84.24)
Kseniya Savchuk 29.99 (6) 53.60 (8) 8 (83.59)
Alisa Panchenko 34.10 (4) - W


Senior Men
Competitor SP FS Final
Ivan Pavlov 77.35 (2) 146.35 (1) 1 (223.70)
Yaroslav Paniot 81.17 (1) 141.66 (2) 2 (222.83)
Ivan Shmuratko 57.40 (3) 117.08 (3) 3 (174.48)
Yan Tkalich 54.59 (4) 104.49 (4) 4 (159.08)
Vladislav Pihovich 47.97 (6) 83.45 (5) 5 (131.42)
Mihail Medunitsa 48.78 (5) 79.47 (6) 6 (128.25)
Ilya Ohrimenko 36.19 (7) 72.22 (7) 7 (108.41)


Senior Pairs
Competitor SP FS Final
Renata Oganesyan & Mark Bardey 41.29 (1) 69.21 (1) 1 (110.50)

© 2004-21 Melanie L. Heaney
All rights reserved.