skater profiles archived results news back home

Greece


Current & Past National Champions in bold

Dance
Glastris & Lettner Goulakos & Neumann-Aubichon Goulakos & Yaeger Yorgiadis & Hockley


Ladies
Georgia Galani
Georgia Glastris
Artemis Kokoraki
Dimitra Korri
Maria Mastrogiannopolous
Maria-Elena Papasotiriou
Georgina Papavasiliou
Natalia Petrova
Ana Prelevic
Isabella Schuster
Maria Tsakiris
Dimitra Tsitampani


Men
Karolas Zeus Issariotis Panagiotis Markouizos


Pairs
Asanaki & McKeever Crenshaw & Tsagris Gagnon & Tsagris

2004-13 Melanie L. Hoyt
All rights reserved.