skater profiles archived results news back home

Greece


Current & Past National Champions in bold

Dance
Glastris & Lettner Goulakos & Neumann-Aubichon Goulakos & Yaeger Yorgiadis & Hockley


Ladies
Georgia Galani
Elena Georgantzeli
Georgia Glastris
Valeria Koka
Dimitra Kokkinou
Artemis Kokoraki
Dimitra Korri
Maria Mastrogiannopolous
Symela-Eirini Minioti
Maria-Elena Papasotiriou
Georgina Papavasiliou
Natalia Petrova
Katerina Pouliou
Ana Prelevic
Isabella Schuster
Maria Tsakiris
Revekka Tsamini
Dimitra Tsitampani


Men
Karolas Zeus Issariotis Aggelos-Georgios Kyriadkidis Panagiotis Markouizos


Pairs
Asanaki & McKeever Crenshaw & Tsagris Gagnon & Tsagris

2004-14 Melanie L. Hoyt
All rights reserved.