skater profiles archived results news back home

2006 Japanese National Championships

Tokyo, Japan
December 23-25, 2005

Dance
Competitor CD OD FD Final
Nozomi Watanabe & Akiyuki Kido 30.67 (1) 49.69 (1) 82.14 (1) 1 (162.50)
Nakako Tsuzuki & Kenji Miyamoto 26.05 (2) 41.74 (2) 70.66 (2) 2 (138.45)
Minami Sakacho & Tatsuya Sakacho 22.14 (3) 31.72 (3) 57.19 (3) 3 (111.05)


Ladies
Competitor SP LP Final
Fumie Suguri 67.30 (2) 126.86 (1) 1 (194.16)
Mao Asada 66.64 (3) 121.46 (3) 2 (188.10)
Shizuka Arakawa 68.76 (1) 118.60 (4) 3 (187.36)
Yoshie Onda 62.20 (4) 123.86 (2) 4 (186.06)
Yukari Nakano 61.46 (5) 114.20 (5) 5 (175.66)
Miki Ando 60.24 (6) 113.12 (6) 6 (173.36)
Aki Sawada 52.44 (9) 103.54 (7) 7 (155.98)
Mai Asada 53.94 (7) 96.72 (9) 8 (150.66)
Nana Takeda 50.50 (10) 99.26 (8) 9 (149.76)
Akiko Kitamura 53.54 (8) 93.48 (10) 10 (147.02)
Yuki Umetani 42.84 (14) 78.94 (11) 11 (121.78)
Akiko Suzuki 45.34 (12) 71.84 (15) 12 (117.18)
Chika Suguri 38.68 (17) 76.16 (12) 13 (114.84)
Miki Sone 41.10 (15) 73.06 (14) 14 (114.16)
Emi Hirai 45.60 (11) 68.26 (16) 15 (113.86)
Nagisa Hayashi 40.40 (16) 73.44 (13) 16 (113.84)
Sayaka Yodo 43.52 (13) 65.64 (17) 17 (109.16)
Ayumi Miyamoto 36.38 (19) 65.40 (18) 18 (101.78)
Sachie Yamaguchi 36.28 (20) 64.44 (19) 19 (100.72)
Chihoko Tanaka 37.18 (18) 63.00 (20) 20 (100.18)
Sayaka Ishida 36.16 (21) 57.42 (23) 21 (93.58)
Haruka Miki 35.40 (22) 57.90 (22) 22 (93.30)
Natsuki Wakao 33.22 (24) 59.66 (21) 23 (92.88)
Haruka Oshima 33.56 (23) 55.88 (24) 24 (89.44)
Kana Kibesaki 33.22 (25) - 25 (33.22)
Hiroe Kakisawa 32.54 (26) - 26 (32.54)
Aya Sumida 29.18 (27) - 27 (29.18)
Ami Kobayashi 29.18 (28) - 28 (29.18)
Sachiyo Imaichi 29.18 (29) - 29 (29.18)
Kayoko Tsuji 27.26 (30) - 30 (27.26)
Yukina Mada 25.44 (31) - 31 (25.44)
Mayumi Hirota 23.90 (32) - 32 (23.90)


Men
Competitor SP LP Final
Daisuke Takahashi 74.52 (2) 148.60 (1) 1 (223.12)
Nobunari Oda 79.90 (1) 138.80 (2) 2 (218.70)
Kensuke Nakaniwa 71.50 (3) 129.12 (4) 3 (200.62)
Takahiko Kozuka 55.80 (10) 137.20 (3) 4 (193.00)
Takeshi Honda 60.60 (7) 119.04 (5) 5 (179.64)
Takemochi Ogami 61.44 (6) 112.38 (7) 6 (173.82)
Yasuharu Nanri 63.29 (4) 110.10 (8) 7 (173.39)
Takahito Mura 55.85 (9) 115.50 (6) 8 (171.35)
Hideo Umetani 61.65 (5) 103.70 (12) 9 (165.35)
Noriyuki Kanzaki 59.57 (8) 104.70 (11) 10 (164.27)
Ryo Shibata 53.15 (11) 108.20 (9) 11 (161.35)
Hirokazu Kobayashi 53.02 (12) 107.00 (10) 12 (160.02)
Takao Ogawa 48.82 (14) 99.92 (13) 13 (148.74)
Tatsuya Kitagaki 50.48 (13) 89.66 (14) 14 (140.14)
Atsushi Usuda 44.79 (16) 87.40 (15) 15 (132.19)
Ken Tanabe 45.50 (15) 83.40 (19) 16 (128.90)
Yusuke Nakagawa 40.91 (18) 86.04 (16) 17 (126.95)
Taku Tamura 41.50 (17) 84.98 (17) 18 (126.48)
Naofumi Torii 38.44 (20) 83.40 (18) 19 (121.84)
Makoto Nakata 38.45 (19) 76.72 (20) 20 (115.17)
Hayato Odajima 37.31 (21) 74.16 (21) 21 (111.47)
Tomohiro Suzuki 36.06 (22) 71.48 (22) 22 (107.54)
Hidenori Kambayashi 35.74 (23) 59.58 (23) 23 (95.32)
Kazunari Aoki 34.06 (24) 57.66 (24) 24 (91.72)
Toru Kimura 33.11 (25) - 25 (33.11)
Kengo Shibata 32.23 (26) - 26 (32.23)
Koji Nakaniwa 31.43 (27) - 27 (31.43)
Archives -- Contact -- Features -- Guestbook -- Links -- Webmistress

(c)2004-7 Melanie L. Hoyt
All rights reserved.