skater profiles archived results news back home

2011 Chinese National Championships

December 23-24, 2010

Senior Dance
Competitor SD FD Final
Xintong Huang & Xun Zheng 1 1 1 (131.62)
Xiaoyang Yu & Chen Wang 2 2 2 (120.24)
Yiyi Zhang & Nan Wu 4 3 3 (106.93)
Xueting Guan & Meng Wang 3 4 4 (105.96)
Shiyue Wang & Xinyu Liu 5 5 5 (90.69)
Yingying Su & Yu Zhang 6 6 6 (84.48)
Yue Zhao & Chang Liu 7 7 7 (79.18)
Hong Chen & Yanha Zhao 9 8 8 (72.19)
Linshu Song & Yu Liu 10 9 9 (68.00)
Shuang Cao & Jinpeng Cao 8 10 10 (62.46)
Xibel Li & Kaige Zhao 11 11 11 (55.27)


Senior Ladies
Competitor SP LP Final
Zijun Li 1 2 1 (154.29)
Bingwa Geng 3 1 2 (144.08)
Ying Zhang 2 3 3 (125.25)
Xiaoqing Ma 5 4 4 (115.63)
Ziquan Zhao 6 5 5 (112.64)
Yunya Jiao 7 6 6 (105.85)
Yue Cao 4 13 7 (102.22)
Yuwei Xi 9 8 8 (101.69)
Jiuling Li 10 9 9 (99.03)
Xuehan Wang 13 7 10 (98.26)
Rui Liu 14 12 11 (94.22)
Songyu Sun 16 10 12 (93.67)
Yanfang Xiao 18 11 13 (92.78)
Yueren Wang 11 15 14 (91.70)
Jialei Wang 8 18 15 (91.37)
Xuanyu Yan 12 19 16 (87.15)
Fuyi Ma 20 14 17 (84.74)
Sitong Dong 17 17 18 (84.54)
Siyu Liu 19 16 19 (83.76)
Qianyue Gao 21 20 20 (78.42)
Lu Zheng 15 22 21 (77.11)
Hui Li 23 21 22 (72.76)
Jiaxin Guan 24 23 23 (69.29)
Siyan Mou 22 24 24 (65.36)
Binghan Zhang 25 - 25 (FNR)
Yaxuan Cui 26 - 26 (FNR)


Senior Men

Senior Pairs
Competitor SP LP Final
Han Yan 1 1 1 (206.01)
Nan Song 2 3 2 (195.65)
Jialiang Wu 3 2 3 (194.04)
Jinlin Guan 6 4 4 (176.68)
Zuoren Xu 4 6 5 (166.35)
Boyang Jin 12 5 6 (162.84)
Yi Wang 7 9 7 (155.41)
Wenbo Zang 10 7 8 (155.05)
Yuhang Guan 8 10 9 (154.53)
He Zhang 9 8 10 (152.54)
Yuyanlong Luo 11 12 11 (141.68)
Dehua Kong 13 11 12 (139.86)
Guangyao Xiang 14 13 13 (136.54)
Fengbo Jia 17 14 14 (132.76)
Ziyu Kang 15 15 15 (131.52)
Zijing Teng 16 17 16 (121.22)
Chao Wang 18 16 17 (120.97)
Houxian Li 19 19 18 (112.53)
Runqi Liu 20 18 19 (107.31)
Pengkun Zhao 21 20 20 (75.14)
Song Liu 22 21 21 (69.68)
Jiaxing Liu 5 - W
Competitor SP LP Final
Wenjing Sui & Cong Han 1 1 1 (185.25)
Xiaoyu Yu & Yang Jin 2 2 2 (148.46)
Yue Zhang & Lei Wang 3 3 3 (146.19)
Huibo Dong & Yiming Wu 4 5 4 (133.68)
Meiyi Li & Bo Jiang 6 4 5 (129.13)
Wenting Wang & Yan Zhang 5 6 6 (126.82)
Mingyang Zhang & Zhong Xie 9 7 7 (103.34)
Xiaoxue Chen & Bowen Song 7 9 8 (101.09)
Xinxin Fan & Xinze Liu 8 8 9 (99.73)
Ziyi Zhang & Xieye Zhang 10 11 10 (87.85)
Junfei Ren & Yongchao Yang 11 10 11 (86.79)
Jingxu Ji & Kuo Wang 12 12 12 (72.32)

2004-13 Melanie L. Hoyt
All rights reserved.