skater profiles archived results news back home

2011 Ukrainian National Championship

December 21-23, 2010

Senior Dance
Competitor SD FD Final
Siobhan Heekin-Canedy & Alexander Shakalov 1 (133.42)
Nadezhda Frolenkova & Mikhail Kasalo 2 (116.45)
Irina Babchenko & Vitaliy Nikiforov 3 (111.27)
Xeniya Chepizhko & Sergey Shevchenko 4 (99.63)
Lolita Yermak & Alexander Liubchenko 5 (98.01)


Senior Ladies
Competitor SP LP Final
Irina Movchan 1 (137.24)
Anastasia Kononenko 2 (126.23)
Polina Ogareva 3 (111.30)
Valeria Morozenko 4 (110.81)
Ekaterina Drobushko 5 (105.82)
Anna Partshaladze 6 (104.97)
Anastasia Yalovaya 7 (104.91)
Ekaterina Seroshtan 8 (90.71)
Diana Movchan 9 (87.76)
Olyesa Ostashevskaya 10 (79.03)
Maria Podoprihina 11 (69.96)


Senior Men
Competitor SP LP Final
Anton Kovalevski 1 (212.78)
Stanislav Pertsov 2 (179.10)
Dmitriy Ignatenko 3 (173.24)
Yakov Godorozha 4 (153.94)
Igor Reznichenko 5 (138.26)
Evgeniy Ovchinnikov 6 (133.89)
Nikita Kraev 7 (109.29)
Nikolai Bondar 5 - W


Senior Pairs
Competitor SP LP Final
Yulia Lavrentieva & Yuri Rudik 1 (124.37)
Alexandra Gorovaya & Konstantin Medovikov 2 (109.99)
Elizaveta Usmantseva & Ilan Anchpolovskiy 3 (96.57)

2004-12 Melanie L. Hoyt
All rights reserved.