skater profiles archived results news back home

2012 Ukrainian National Championships

December 21-22, 2011

Senior Dance
Competitor SD FD Final
Siobhan Heekin-Canedy & Dmitriy Dun 49.73 (1) 82.59 (1) 1 (132.32)
Nadezhda Frolenkova & Mikhail Kasalo 48.78 (2) 76.08 (2) 2 (124.86)
Irina Babchenko & Vitaliy Nikiforov 45.05 (3) 71.85 (3) 3 (116.90)


Senior Ladies
Competitor SP LP Final
Nataliya Popova 55.18 (1) 109.53 (1) 1 (164.71)
Alina Milevskaya 42.16 (4) 103.52 (2) 2 (145.68)
Anastasiya Kononenko 44.62 (3) 83.63 (3) 3 (128.25)
Irina Movchan 46.78 (2) 73.49 (5) 4 (120.27)
Anna Khnychenkova 38.76 (6) 73.70 (4) 5 (112.46)
Anna Partshaladze 34.44 (7) 66.21 (6) 6 (100.65)
Alina Beletskaya 40.40 (5) 59.72 (9) 7 (100.12)
Valeria Morozenko 34.42 (8) 63.81 (7) 8 (98.23)
Anastasia Yalovaya 33.86 (9) 60.11 (8) 9 (93.97)
Olesya Ostashevskaya 24.02 (10) 49.87 (10) 10 (73.89)


Senior Men
Competitor SP LP Final
Stanislav Pertsov 59.53 (1) 109.14 (2) 1 (168.67)
Dmitriy Ignatenko 53.79 (4) 114.24 (1) 2 (168.03)
Yakov Godorozha 56.14 (3) 107.85 (3) 3 (163.99)
Igor Reznichenko 57.15 (2) 105.39 (4) 4 (162.54)
Nikita Kraev 46.71 (5) 83.53 (5) 5 (130.24)
Evgeniy Ovchinnikov 39.22 (7) 78.50 (6) 6 (117.72)
Vladislav Lagoda 44.48 (6) 63.83 (7) 7 (108.31)


Senior Pairs
Competitor SP LP Final
Yulia Lavrentieva & Yuri Rudik 43.06 (1) 90.28 (1) 1 (133.34)
Elizaveta Usmantseva & Vladislav Lysoy 36.94 (2) 55.72 (2) 2 (92.66)

2004-13 Melanie L. Hoyt
All rights reserved.