skater profiles archived results news back home

2013 Japanese Junior National Championships

Dy Do DRINCO Ice Arena
November 17-18, 2012

Junior Dance
Competitor SD FD Final
Nana Sugiki & Hiroichi Noguchi 34.44 (1) 53.14 (1) 1 (87.58)


Junior Ladies
Competitor SP LP Final
Satoko Miyahara 61.31 (1) 111.37 (1) 1 (172.68)
Riona Kato 53.90 (5) 107.57 (2) 2 (161.47)
Rika Hongo 55.47 (3) 103.87 (3) 3 (159.34)
Yura Matsuda 54.07 (4) 102.00 (5) 4 (156.07)
Rin Nitaya 48.97 (8) 103.27 (4) 5 (152.24)
Miyabi Ohba 56.61 (2) 87.40 (12) 6 (144.01)
Wakaba Higuchi 51.20 (6) 91.88 (9) 7 (143.08)
Mai Mihara 47.53 (11) 92.61 (8) 8 (140.14)
Kaori Sakamoto 46.56 (13) 92.96 (7) 9 (139.52)
Mariko Kihara 44.94 (15) 93.08 (6) 10 (138.02)
Mei Ito 47.67 (10) 88.22 (11) 11 (135.89)
Ami Dobashi 48.55 (9) 85.86 (14) 12 (134.41)
Rika Oya 43.99 (20) 87.09 (13) 13 (131.08)
Hinano Isobe 41.67 (24) 88.49 (10) 14 (130.16)
Yuka Kito 44.89 (16) 84.88 (15) 15 (129.77)
Haruna Suzuki 49.57 (7) 78.13 (19) 16 (127.70)
Yuka Sakai 46.19 (14) 79.68 (16) 17 (125.87)
Yuka Nagai 46.72 (12) 78.35 (18) 18 (125.07)
Hina Takeno 44.00 (19) 79.39 (17) 19 (123.39)
Ayana Yasuhara 44.49 (17) 74.03 (20) 20 (118.52)
Honoka Kawanishi 44.01 (18) 71.63 (21) 21 (115.64)
Mone Kawanishi 42.53 (23) 70.34 (22) 22 (112.87)
Satomi Akuzawa 43.43 (21) 62.10 (24) 23 (105.53)
Sakura Yamada 42.67 (22) 62.12 (23) 24 (104.79)
Hitomi Yaoita 40.39 (25) - 25 (FNR)
Asahi Sorakawa 39.43 (26) - 26 (FNR)
Mayako Matsuno 38.45 (27) - 27 (FNR)
Mari Haramura 38.29 (28) - 28 (FNR)
Reia Funasako 36.57 (29) - 29 (FNR)
Kokoro Iwamoto 33.11 (30) - 30 (FNR)


Junior Men
Competitor SP LP Final
Ryujyu Hino 71.35 (1) 138.50 (1) 1 (209.85)
Shoma Uno 66.21 (2) 124.37 (2) 2 (190.58)
Keiji Tanaka 65.21 (3) 124.25 (3) 3 (189.46)
Sota Yamamoto 47.32 (11) 112.29 (4) 4 (159.61)
Sei Kawahara 50.25 (8) 107.26 (5) 5 (157.51)
Taichi Honda 51.57 (6) 104.19 (6) 6 (155.76)
Taichiro Yamakuma 51.29 (7) 99.15 (9) 7 (150.44)
Shu Nakamura 53.13 (4) 96.69 (10) 8 (149.82)
Takaya Hashizume 49.86 (10) 99.60 (8) 9 (149.46)
Kazuki Tomono 40.91 (20) 103.99 (7) 10 (144.90)
Kento Kajita 50.18 (9) 86.91 (14) 11 (137.09)
Ryuta Katada 44.25 (13) 92.14 (11) 12 (136.39)
Hiroaki Satou 53.09 (5) 82.77 (19) 13 (135.86)
Naoki Oda 43.62 (14) 91.83 (12) 14 (135.45)
Hidetsugu Kamata 41.84 (17) 88.09 (13) 15 (129.93)
Kohei Yoshino 43.54 (15) 85.66 (16) 16 (129.20)
Yoji Nakano 42.53 (16) 86.36 (15) 17 (128.89)
Kousuke Nakano 44.48 (12) 82.84 (18) 18 (127.32)
Keiichiro Sasahara 40.94 (19) 83.32 (17) 19 (124.26)
Takumi Yamamoto 41.21 (18) 81.07 (20) 20 (122.28)
Naoya Watanabe 39.12 (24) 77.93 (21) 21 (117.05)
Taiga Aoki 40.20 (21) 74.19 (22) 22 (114.39)
Kanata Mori 39.96 (22) 71.82 (23) 23 (111.78)
Keisuke Kobayashi 39.65 (23) 58.45 (24) 24 (98.10)
Hiroki Honda 39.03 (25) - 25 (FNR)
Reo Ishizuka 38.29 (26) - 26 (FNR)
Kento Kobayashi 38.26 (27) - 27 (FNR)
Takahiro Ozone 36.94 (28) - 28 (FNR)
Masataka Nakajima 33.96 (29) - 29 (FNR)

2004-15 Melanie L. Hoyt
All rights reserved.