skater profiles archived results news back home

2013 Tohoku-Hokkaido Block 1 Regional

Sapporo Tsukisamu Gymnasium
October 12-14, 2012

Senior Ladies
Competitor SP LP Final
Mari Suzuki 46.13 (1) 86.50 (1) 1 (132.63)
Sakura Kawahira 44.84 (2) 74.66 (2) 2 (119.50)
Risa Sasaki 37.69 (3) 63.76 (4) 3 (101.45)
Uruha Takahashi 35.40 (4) 64.79 (3) 4 (100.19)
Seira Kodate 29.09 (5) 59.74 (5) 5 (88.83)


Senior Men
Competitor SP LP Final
Masato Kimura 40.14 (1) 85.37 (1) 1 (125.51)


Junior Ladies
Competitor SP LP Final
Ami Dobashi 43.97 (1) 83.95 (1) 1 (127.92)
Takana Ito 37.34 (6) 72.37 (2) 2 (109.71)
Mayu Takatsuji 38.81 (2) 71.64 (4) 3 (108.87)
Yuki Kudo 36.30 (8) 70.06 (3) 4 (107.94)
Yuki Saito 37.74 (4) 67.73 (5) 5 (105.47)
Mayu Yamamoto 37.38 (5) 65.48 (7) 6 (102.86)
Misaki Hirokawa 36.20 (9) 66.44 (6) 7 (102.64)
Kana Mizukoshi 38.34 (3) 63.19 (9) 8 (101.53)
Kana Tamada 35.70 (11) 63.92 (8) 9 (99.62)
Minori Nakagawa 36.92 (7) 62.66 (10) 10 (99.58)
Mai Chuujo 35.95 (10) 60.39 (11) 11 (96.34)
Nao Kamata 35.60 (12) 59.69 (15) 12 (95.29)
Taia Steward 34.83 (14) 59.79 (13) 13 (94.62)
Asuna Oka 34.96 (13) 59.17 (17) 14 (94.13)
Miyu Mikawa 32.80 (19) 60.36 (12) 15 (93.16)
Chifumi Sato 32.81 (18) 59.77 (14) 16 (92.58)
Nozomi Naito 33.84 (15) 58.52 (18) 17 (92.36)
Rina Kimu 32.04 (20) 59.43 (16) 18 (91.47)
Sumire Nakahata 33.32 (16) 55.72 (21) 19 (89.04)
Mahiro Ouchi 31.26 (21) 57.57 (19) 20 (88.83)
Shoko Hasegawa 30.86 (23) 56.27 (20) 21 (87.13)
Misato Kato 30.44 (24) 55.59 (22) 22 (86.03)
Haruna Ohtawara 33.04 (17) 50.29 (24) 23 (83.33)
Sayuka Nakano 31.12 (22) 51.22 (23) 24 (82.34)

More short program results available here.

Junior Men
Competitor SP LP Final
Hiroaki Satou 47.29 (1) 98.20 (1) 1 (145.49)
Naoya Watanabe 41.15 (2) 81.38 (2) 2 (122.53)
Yoshiyuki Tamada 38.66 (3) 75.74 (3) 3 (114.40)


Novice A Ladies
Competitor LP Final
Yuki Kamata 64.63 (1) 1 (64.63)
Koyuki Ishida 63.05 (2) 2 (63.05)
Kozue Nonaka 62.13 (3) 3 (62.13)
Natsuki Saitou 61.22 (4) 4 (61.22)
Hibiki Tamura 60.49 (5) 5 (60.49)
Hinata Oosawa 60.07 (6) 6 (60.07)
Kikuti Yui 58.14 (7) 7 (58.14)
Rara Hayashi 57.14 (8) 8 (57.14)
Satoi Takahahashi 57.01 (9) 9 (57.01)
Luna Shibata 56.97 (10) 10 (56.97)
Kyoka Kato 54.81 (11) 11 (54.81)
Nanaha Hayashi 54.53 (12) 12 (54.53)
Asuka Kaizu 54.22 (13) 13 (54.22)
Hitomi Funabayashi 52.04 (14) 14 (52.04)
Honoka Hirotani 51.61 (15) 15 (51.61)
Sumire Abe 46.83 (16) 16 (46.83)


Novice A Men
Competitor LP Final
Kouki Seino 74.81 (1) 1 (74.81)
Kakeru Saitoh 62.58 (2) 2 (62.58)

2004-14 Melanie L. Hoyt
All rights reserved.