skater profiles archived results news back home

2013 Ukrainian National Championships

December 19-21, 2012

Senior Dance
Competitor SD FD Final
Siobhan Heekin-Canedy & Dmitriy Dun 57.53 (1) 85.70 (1) 1 (143.23)
Nadezhda Frolenkova & Vitaliy Nikiforov 48.45 (2) 73.90 (2) 2 (122.35)
Dariya Korotitskaya & Maksim Spodyrev 41.07 (4) 68.40 (3) 3 (109.47)
Anastasiya Kabanova & Aleksey Shumskiy 42.73 (3) 61.93 (4) 4 (104.66)


Senior Ladies
Competitor SP LP Final
Nataliya Popova 54.07 (1) 101.66 (1) 1 (155.73)
Alina Milevskaya 47.74 (2) 89.10 (3) 2 (136.84)
Anna Hnychenkova 45.38 (3) 89.43 (2) 3 (134.81)
Anastasia Yalovaya 37.08 (6) 68.24 (4) 4 (105.32)
Valeriya Kozinets 40.38 (4) 63.06 (5) 5 (103.44)
Mariya Gavrilova 38.50 (5) 59.91 (6) 6 (98.41)
Kseniya Evdokimenko 28.16 (8) 57.22 (7) 7 (85.38)
Olga Belinskaya 31.00 (7) 51.82 (8) 8 (82.82)


Senior Men
Competitor SP LP Final
Yakov Godorozha 62.15 (1) 118.05 (2) 1 (180.20)
Dmitriy Ignatenko 60.10 (2) 118.38 (1) 2 (178.48)
Igor Reznichenko 56.87 (3) 108.53 (3) 3 (165.40)
Yaroslav Paniot 53.73 (4) 89.29 (4) 4 (143.02)
Vladislav Pihovich 37.26 (5) 75.50 (5) 5 (112.76)


Senior Pairs
Competitor SP LP Final
Elizaveta Usmantseva & Sergey Kulbach 35.72 (2) 86.81 (1) 1 (122.53)
Aleksandra Gorovaya & Sergey Deynega 33.26 (3) 46.56 (2) 2 (79.82)
Yulia Lavrentieva & Yuri Rudik 46.82 (1) - W

© 2004-17 Melanie L. Hoyt
All rights reserved.