skater profiles archived results news back home

2017 Chinese National Championships

Jilin City, China
December 24-25, 2016

Senior Dance
Competitor SD FD Final
Chen Hong & Zhao Yan 50.51 (1) 81.50 (1) 1 (132.01)
Li Xibei & Xiang Guangyao 47.65 (2) 68.76 (2) 2 (116.41)
Guo Yuzhu & Zhao Pengkun 35.51 (3) 57.96 (3) 3 (93.47)
Wang Xiaotong & Zhao Kaige 34.46 (4) 54.60 (4) 4 (89.06)
Zou Bingxin & Liu Yu 32.18 (5) 54.27 (5) 5 (86.45)
Ren Junfei & Jiao Mingyang 32.00 (6) 41.23 (7) 6 (73.23)
Liu Hanmiao & Liu Chang 29.44 (7) 43.00 (6) 7 (72.44)
Kuai Baoyue & Xing Jianing 20.44 (8) 26.64 (8) 8 (47.08)


Senior Ladies
Competitor SP FS Final
Zhao Ziquan 49.93 (2) 107.42 (1) 1 (157.35)
Li Xiangning 56.60 (1) 99.51 (2) 2 (156.11)
Zhang Yixuan 47.38 (3) 89.61 (3) 3 (136.99)
Chen Hongyi 42.82 (4) 78.04 (8) 4 (120.86)
Zhang Mingyuqian 37.49 (7) 82.61 (4) 5 (120.10)
Zheng Lu 36.76 (9) 81.96 (5) 6 (118.72)
Zhang Meichi 36.59 (10) 80.66 (6) 7 (117.25)
Chen Xizi 34.13 (12) 80.11 (7) 8 (114.24)
Li Jiayin 39.30 (5) 72.31 (9) 9 (111.61)
Li Xiaoxue 36.88 (8) 71.25 (10) 10 (108.13)
Minglu Zhao 38.88 (6) 62.29 (13) 11 (101.17)
Jin Guanru 34.76 (11) 60.09 (17) 12 (94.85)
Liu Jialing 31.32 (14) 61.70 (15) 13 (93.02)
Cao Qijing 29.87 (16) 62.94 (11) 14 (92.81)
Liu Danning 26.97 (18) 60.78 (16) 15 (87.75)
Qian Kun 29.66 (17) 57.99 (18) 16 (87.65)
He Xiyue 25.21 (20) 62.25 (14) 17 (87.46)
Zhang Siyang 22.31 (23) 62.82 (12) 18 (85.13)
Yu Tinghui 32.92 (13) 51.41 (21) 19 (84.33)
Jiang Qiuji 26.28 (19) 55.76 (19) 20 (82.04)
Li Shenya 24.56 (21) 54.42 (20) 21 (78.98)
Wang Lelin 23.08 (22) 49.95 (22) 22 (73.03)
Wang Chuyi 21.88 (24) 46.07 (23) 23 (67.95)
Quan Yingqi 19.70 (25) 43.82 (24) 24 (63.52)
Sun Tongqi 19.41 (26) - 25 (FNR)
Yuan Tianqi 30.02 (15) - W


Senior Men

Senior Pairs
Competitor SP FS Final
Jin Boyang 73.98 (2) 174.88 (1) 1 (248.86)
Guan Yuhang 75.33 (1) 133.65 (2) 2 (208.98)
Li Tangxu 63.57 (3) 121.04 (3) 3 (184.61)
Chen Yudong 57.69 (4) 120.81 (4) 4 (178.50)
Fang Shuai 53.08 (8) 114.25 (5) 5 (167.33)
Wang Jinze 54.98 (6) 102.88 (6) 6 (157.86)
Wang Zijian 56.34 (5) 98.02 (10) 7 (154.36)
Rong Qinglong 54.19 (7) 98.62 (9) 8 (152.81)
Luanfeng Li 52.72 (9) 99.11 (8) 9 (151.83)
Qu Zhibo 49.37 (10) 101.03 (7) 10 (150.40)
Lu Yunda 48.66 (12) 89.83 (11) 11 (138.49)
Liu Runqi 49.36 (11) 88.99 (12) 12 (138.35)
Li Zixu 43.01 (14) 84.42 (14) 13 (127.43)
Li Jiahao 40.96 (16) 86.43 (13) 14 (127.39)
Liu Motong 40.50 (17) 72.39 (15) 15 (112.89)
Wang Tianze 43.20 (13) 67.25 (17) 16 (110.45)
Liu Yuhang 38.97 (18) 70.03 (16) 17 (109.00)
Wang Pofeng 30.69 (19) 65.39 (18) 18 (96.08)
Dong Ziming 28.51 (20) 58.92 (19) 19 (87.43)
Diao Shijie 27.94 (21) 54.29 (20) 20 (82.23)
Teng Zijing 41.04 (15) - W
Competitor SP FS Final
Peng Cheng & Jin Yang 74.78 (1) 136.69 (1) 1 (211.47)
Han Yue & Yang Yongchao 55.03 (2) 103.29 (2) 2 (158.32)
Gao Yumeng & Xie Zhong 54.26 (3) 95.10 (3) 3 (149.36)
Zhang Mingyang & Song Bowen 44.11 (4) 84.30 (4) 4 (128.41)
Zhang Yuyao & Jia Ziqi 40.87 (5) 68.08 (5) 5 (108.95)
Sha Tong & Fu Xinlong 32.72 (6) 67.77 (6) 6 (100.49)

© 2004-21 Melanie L. Heaney
All rights reserved.