skater profiles archived results news back home

2020 NHK Trophy

Part of the 2020-2021 Grand Prix Series
Osaka, Japan
November 27-29, 2020

Dance
Competitor RD FD Final
Misato Komatsubara & Tim Koleto 70.76 (1) 108.29 (1) 1 (179.05)
Rikako Fukase & Eichu Cho 63.46 (3) 94.43 (2) 2 (157.89)
Kana Muramoto & Daisuke Takahashi 64.15 (2) 93.10 (3) 3 (157.25)


Ladies
Competitor SP FS Final
Kaori Sakamoto 75.60 (1) 153.91 (1) 1 (229.51)
Wakaba Higuchi 69.71 (2) 131.27 (4) 2 (200.98)
Rino Matsuike 65.74 (4) 133.23 (2) 3 (198.97)
Mai Mihara 63.41 (7) 131.32 (3) 4 (194.73)
Mako Yamashita 67.56 (3) 118.57 (7) 5 (186.13)
Mana Kawabe 63.62 (6) 122.08 (6) 6 (185.70)
Young You 55.56 (12) 126.17 (5) 7 (181.73)
Yuhana Yokoi 65.18 (5) 111.31 (8) 8 (176.49)
Marin Honda 58.30 (9) 104.27 (11) 9 (162.57)
Tomoe Kawabata 59.83 (8) 102.41 (12) 10 (162.24)
Nana Araki 57.45 (10) 104.70 (10) 11 (162.15)
Chisato Uramatsu 56.45 (11) 105.69 (9) 12 (162.14)


Men
Competitor SP FS Final
Yuma Kagiyama 87.26 (1) 188.61 (1) 1 (275.87)
Kazuki Tomono 83.27 (2) 143.35 (3) 2 (226.62)
Lucas Tsuyoshi Honda 79.22 (3) 138.34 (6) 3 (217.56)
Keiji Tanaka 76.57 (4) 138.95 (5) 4 (215.52)
Shun Sato 72.04 (7) 142.71 (4) 5 (214.75)
Kao Miura 66.84 (8) 143.69 (2) 6 (210.53)
Yuto Kishina 74.44 (5) 124.90 (8) 7 (199.34)
Sota Yamamoto 62.38 (9) 127.81 (7) 8 (190.19)
Sena Miyake 74.34 (6) 111.16 (9) 9 (185.50)
Nozomu Yoshioka 55.88 (10) 108.82 (10) 10 (164.70)

© 2004-21 Melanie L. Heaney
All rights reserved.